Містобудівний аудит

Містобудівний аудит – це комплекс заходів з перевірки документів на земельну ділянку, визначення можливості будівництва конкретного об’єкту або певного типу об’єктів на тій чи іншій ділянці, визначення існуючих обмежень забудови та аналіз шляхів їх регулювання; визначення можливості підключення майбутнього об’єкту до інженерних мереж. Також в містобудівний аудит входить підготовка аналітичної довідки щодо геомаркетингових показників території.

 • Правовий аудит (due diligence) документації на земельну ділянку та існуючі об’єкти
 • Аналіз містобудівної ситуації та висновки щодо можливості розміщення запланованого об’єкту. Аналіз ризиків забудови земельної ділянки
 • Отримання містобудівної документації на об’єкт аудиту.
 • Аналіз умов та обмежень землекористування.
 • Аналіз планувальних обмежень забудови ділянки.
 • Дослідження містобудівних обмежень висотності забудови.
 • Аналіз наявної інженерної інфраструктури. Оцінка можливості підключення до мереж водопостачання, водовідведення, дощової каналізації.
 • Формування переліку адмінастративних органів влади, уповноважених регулювати забудову та надавати послуги погодження документації.
 • Визначення можливості будівництва відносно водних об’єктів.
 • Проходження санітарно-епідемілогічної оцінки для можливості встановлення санітарно-захисних зон.
 • Створення архітектурної концепції з техніко-економічними показниками проекту.